Nettverk for Personlighetsfokuserte Behandlingsprogrammer i Norge

 

  DagbehandlingsNettverk (DN) er et klinisk forskningssamarbeid mellom behandlingsenheter som driver personlighetsfokuserte behandlingsprogram for pasienter med personlighetsrelaterte mentale lidelser. Med dette menes i første rekke personlighetsforstyrrelser.

Formålet til DN er todelt. På den ene side skal DN opprettholde forskningsaktiviteter med fokus på forståelse og behandling av personlighetsrelaterte lidelser, samt på mål og målemetoder som er relatert til dette. Videre skal DN formidle samarbeid og yte nettverksenhetene bistand med hensyn til faglig oppdatering og kvalitetssikring, slik at disse kan vedlikeholde og videreutvikle gode behandlingsprogram til sin målgruppe. DN skal også engasjere seg i samarbeid og fagutvikling på et nasjonalt plan og søke internasjonale kontakter med andre fremtredende behandlings- og forskningsvirksomheter.

 
Ny doktoravhandling om unnvikende personlighetsforstyrrelse
Ingeborg Helene Ulltveit-Moe Eikenæs forsvarte nylig sin doktoravhendling med tittelen: "Avoidant Personality Disorder (AvPD) and Social Phobia (SP) – studies of personality functioning, attachment and childhood experiences". Les mer.
 

 
Ny faglig leder for DagbehandlingsNettverk

Sigmund Karterud - Nettverkets grunnlegger og faglige leder gjennom 23 år feirer i disse dager sin 70-års dag. Med dette fratrer han sitt professorat ved Universitetet i Oslo, sin stilling som avdelingsoverlege ved Oslo universitetssykehus, og som faglig leder for DN.

Vi takker Sigmund Karterud for hans historiske bidrag til forståelsen og behandlingen av personlighetsforstyrrelser, for hans inspirerende og inovative vesen, og for hans faglige tyngde og generøsitet.

Avdelingsoverlege Elfrida Hartveit Kvarstein overtar Sigmunds stilling ved OUS, og med dette rollen som faglig leder for DN. Med en rekke nye enheter tilknyttet nettverket, og med det nylig etablerte MBT-prosjektet, går DN nå en svært interessant og spennende tid i møte. Vi ønsker velkommen til Elfrida, og gleder oss til at hun og forskningsgruppen ved Seksjon for personlighetspsykiatri ved OUS skal videreføre vårt formål, inspirasjon og faglighet i årene som kommer. 


 
Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser

Behandlingslinjer for personlighetsforstyrrelser er et viktig satsningsområde i norske helseforetak. I denne forbindelse arrangerte Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) nylig en konferanse om temaet. Se presentasjonen. Dersom du ønsker å se konferansen streamet eller i opptak på datamaskinen din, kan du se den på
denne nettsiden.
 

 
Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G)

Temaet for denne boken er gruppeterapi for pasienter med betydelige personlighetsproblemer. Slike grupper finnes det mange av i det offentlige helsevesen og de byr på store utfordringer. De kan lett bli for kaotiske eller for stillestående.

I boken argumenteres det for at mentaliseringsbasert terapi (MBT) er et godt alternativ til tradisjonell psykodynamisk gruppeterapi for denne pasientgruppen. Se nærmere beskrivelse.
 


 
Ny doktoravhandling om behandling av personlighetsforstyrrelser
Bjørnar Torske Antonsen forsvarte nylig sin doktoravhendling med tittelen: "Long Term Clinical Outcome of Psychotherapeutic Treatement for Patients with Personality Disorders: Findings from a Randomized Study". Les mer.
 

 
ESSPD-konferansen 2016
Den 4. internasjonale kongress om ustabil personlighetsforstyrrelse finner sted i Wien 8-10 september 2016. Nærmere informasjon finner du her: ESSPD.
 

 
Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri (NAPP)

Seksjon for Personlighetspsykiatri ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS etablerte i 2012 en Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri (NAPP). Nærmere informasjon om deres aktiviteter finner du under deres hjemmeside: NAPP.
 


 
Manualer for MBT

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) er en vitenskapelig dokumentert behandlingsform for ustabil personlighetsforstyrrelse. Det er i dag stor internasjonal oppmerksomhet om MBT og behandlingsformen prøves ut på stadig nye lidelser, som personlighetsforstyrrelser i generell forstand, spiseforstyrrelser, rusmiddellidelser, depressive lidelser, angstlidelser, m.m. Det foreligger nå to manualer: En for individuakterapi og en for psykoedukativ gruppeterapi. Se nærmere beskrivelse:
Manual for individualterapi
Manual for gruppeterapi

 


 
Personlighetspsykiatri

Sigmund Karterud, Theresa Wilberg , Øyvind Urnes: Boken sammenfatter nyere kunnskap og teorier om personlighetsutvikling og personlighetsproblemer. Dette i lys av evolusjon, temperament, tilknytning, selvutvikling, mentalisering, sosialisering og nevrobiologi. Les omtale i Tidsskriftet for Den norske legeforening og det danske Psykolognyt. Mer informasjon om boken Gyldendal forlag.
 


 

  Enhet for DagbehandlingsNettverk
Seksjon for Personlighetspsykiatri
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Oslo universitetssykehus, Ullevål